Dzień: 6 marca 2017

Jak przeprowadzić analizę danych wizualnych?

Każdy, kto studiuje będzie musiał się zmierzyć z przeprowadzeniem badań, gdyż badania empiryczne są podstawą każdej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Różne metody badawcze wymagają przeprowadzenia różnych analiz. O ile dane zebrane ilościową metodą badawczą łatwo poddać analizie, gdyż osoba taką analizę przeprowadzająca pracuje z liczbami, o tyle jakościowe metody badawcze mogą sprawiać trudności. Jest to spowodowane tym, że metody jakościowe nie opierają się na liczbach. Do metod tych zalicza się m.in. nieustrukturyzowany wywiad, obserwację czy badania terenowe. Wszelkiego rodzaju dane wizualne, takiej jak zdjęcia czy filmy również zalicza się do metod jakościowych. Pomimo tego, że dane takie mogą być źródłem cennych informacji dla badacza, jednak wielu z nich decyduje się na niewykorzystanie takich materiałów z powodu trudności w ich interpretacji.

Pierwszy etap analizy

Jeśli masz zamiar wykorzystać dane wizualne w swojej pracy to po zebraniu tych danych powinieneś przejść do interpretacji. Wstępną interpretację możemy rozpocząć od sporządzenia notatek. W związku z tym, że każdy z nas postrzega świat inaczej, to i przeprowadzona analiza będzie wyglądać inaczej w zależności od tego, kto ją sporządzi. Jest to naturalne i akceptowalne. Podczas tworzenia notatek powinniśmy skupić się na najważniejszych aspektach, które mają największy związek z problemem badawczym. Jeśli nasze dane wizualne mają postać materiału wideo, możemy przeprowadzić transkrypcję, czyli przekształcenie nagranych słów czy sytuacji w formę tekstową. Transkrypcja może pomóc nam w dalszej analizie, gdyż może zwrócić naszą uwagę na elementy, które w przeciwnym wypadku by nam uleciały.

Kodowanie

Ten etap to podstawa dobrze przeprowadzonej analizy. Ma on na celu ujednolicenie zebranych danych. Osoba przeprowadzająca analizę musi znaleźć elementy wspólne, które będziemy mogli ze sobą porównać. Etap ten należy rozpocząć od podzielenia materiału na fragmenty, którym nadamy tytuły czy etykiety. Po przeglądnięciu wszystkich zebranych danych i otagowaniu ich w ten sam sposób powinno się je pogrupować według tematów.

Dzięki tak pogrupowanym elementom jesteśmy w stanie wyodrębnić podobne struktury, których możemy użyć do potwierdzenia lub zaprzeczenia naszej tezy.

Co możemy kodować?

Oglądasz zebrane przez siebie dane i nie widzisz żadnych podobieństw między nimi? Nie jesteś w stanie wyróżnić elementy, które możesz zakodować? Jeśli analizujesz materiał wideo możesz zakodować takie elementy, jak: działania, zachowania czy relacje między osobami pokazanymi w analizowanym filmie.

Niestety jest to żmudna praca, która wymaga kilkakrotnego przeglądnięcia zebranych danych. Dlaczego? Jeśli w połowie analizy odkryjemy nowy znacznik (kod) to musimy przejrzeć materiały już wcześniej przeglądnięte by upewnić się, że nowoodkryty element tam nie występuje. Podczas tagowania musimy zachować należytą uwagę. Ważne jest by podczas pracy używać takich samych oznaczeń, w przeciwnym wypadku może okazać się, że stworzyliśmy kilka znaczników do jednego elementu. Takie przypadki sprawią, że będziemy analizę przeprowadzać dłużej.

Gotowy produkt

Analizę można uznać za zakończoną, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować kolejnych elementów. Wyodrębnione dane możemy pogrupować i przedstawić w naszej pracy np. za pomocą wykresu lub tabeli. Za pomocą przeprowadzonej analizy przekształciliśmy dane jakościowe, które wydawałoby się nie da się ze sobą porównać w dane, które możemy przedstawić w sposób ilościowy. Oczywiście przekształcenie wymaga pewnej standaryzacji, gdyż przeprowadzając badania jakościowe nie zdobędziemy dwóch, identycznych danych.

Czytaj więcej